קומו – מדיניות פרטיות למשתמש קצה

מדיניות זו נועדה להציג בפנייך, המשתמש, מידע אודת המידע שאנו אוספים, הן לצרכי העסקים שלמועדון הלקוחות שלהם הצטרפת, והן לצרכיה של Como עצמה, כפלטפורמה המנהלת.

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. המטרות שלשמן נמסר המידע ומטרות המסירה, מפורטות בהרחבה במדיניות זו. תשומת לבך כי המידע שתמסור ישמש גם לצורך פניות אלייך בדיוור ישיר, כמפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש.

Como AI Malta Limited ו/או חברות הבת שלה (המנהלות עסקים תחת שם המותג “Como”) (“Como“, “אנחנו“, “אנו“, “שלנו“) מכבדות את פרטיותך.

מדיניות פרטיות זו (“המדיניות“) מסבירה את המדיניות שלנו לגבי כל אחת מאפליקציות הטלפונים הניידים הנתמכות והמתופעלות על-ידינו אשר אתה מוריד ואת השירותים הנלווים אליהן (ביחד להלן: “האפליקציה“) שהעסק, הספק או הארגון הרלבנטי (“העסק“) יצר, התאים ומיתג על גבי הפלטפורמה של Como (Como Solution; “הפלטפורמה“).

קומו הינה ספק שירות עבוד העסק, והעסק הינו בעל מאגר המידע. כל התייחסות לפעולות המבוצעות על ידי קומו ביחס למידע (כגון איסוף, העברה, אחסון וכו’) יהוו פעולות המבוצעות עבור ומטעם העסק.

מדיניות זו מתארת את הדרכים בהן המידע והנתונים האישיים שלך נאספים ונעשה בהם שימוש ואת הזכויות והאפשרויות העומדות לך ביחס למידע הנאסף אודותיך.

מדיניות זו כלולה בתנאי השימוש של האפליקציה (אשר זמינים בקישור הבא: http://www.app4mobile.biz/global-business-solutions/end-user-terms-of-use-il.htm; “התנאים“) ומהווה חלק מהם.

משיקולי עריכה, מדיניות הפרטיות כתובה בלשון זכר אך היא פונה לנשים וגברים כאחד.

 1. עיקרי מדיניות הפרטיות

סעיף עיקרי התנאים – לנוסח המלא אנא קרא את הסעיף הרלבנטי במלואו
2 מידע אישי שאתה מספק מרצונך. אנחנו אוספים ומשתפים עם העסק מידע אישי אשר מסרת מרצונך בטופס ההרשמה, אשר נקבע על ידי העסק. אם תגיש את טופס ההרשמה (לרבות מילוי שדות החובה אשר קבע העסק בטופס ההרשמה) תהפוך למשתמש רשום והיישומים השמורים למשתמשים רשומים בלבד יהיו זמנים עבורך.
3 מידע שנאסף מכל משתמשי הקצה. אנו אוספים ומשתפים עם העסק מידע על המכשיר הנייד שלך, כגון מספר הזיהוי, כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) בה המכשיר משתמש כדי לקבל גישה לאינטרנט, נתוני מיקום (geo-location; אם נתת הרשאה לכך), סוג המכשיר וגרסת מערכת ההפעלה שלו. כמו כן, אנו אוספים מידע בנוגע לשימוש שלך באפליקציה, לרבות: יישומים, אתרים ותוכן בהם עשית שימוש במסגרת האפליקציה.
4 מידע נוסף אשר נאסף ממשתמשים רשומים. אנחנו אוספים ומשתפים עם העסק מידע אודות הודעות אשר קיבלת במסגרת השימוש בתכנית הנאמנות, השימוש שלך ביישומים הזמינים למשתמשים רשומים, ורכישות שביצעת.
5 איסוף מידע לגבי מיקומך. אנחנו אוספים ומשתפים עם העסק מידע לגבי מיקומך (אם אישרת לנו לאסוף), ומידע אשר יכול להעיד על מיקומך המשוער (לדוגמא: נוכחות בסניף העסק עליה אנו לומדים אם ביצעת רכישה שם).
6 מידע אשר צדדים שלישיים חולקים איתנו. העסק, קופת העסק ו/או צדדים שלישיים אחרים שנותנים שירותים לעסק, ישתפו איתנו את המידע אודות רכישות שביצעת בסניפי העסק או מרחוק.
7 איסוף או עיבוד מידע רגיש. Como איננה מבקשת ממך או מכל משתמש קצה אחר לספק מידע רגיש (כגון: מידע אודות אמונתו של אדם, נטיותיו או מצבו הבריאותי) ואיננה אוספת מידע רגיש באופן מכוון.
8 פרטיות ילדים. אם אתה מתחת לגיל 13, אינך רשאי להירשם לאף אחת מתוכניות הנאמנות או לעשות שימוש באף אחד משירותי הפלטפורמה, לרבות האפליקציה.
9 תפעול תכנית הנאמנות על ידי שותף מתפעל. העסק יכול לבחור לתפעל את תכנית הנאמנות באמצעות צד שלישי, לו תהיינה אותן זכויות לגבי המידע כמו לעסק.
10,11 שימוש במידע שנאסף ו/או התקבל. המידע שנאסף ו/או התקבל ישמש לצורך (א) שיתופו עם העסק, קופת העסק או צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים בקשר לתכנית הנאמנות של העסק; (ב) מתן השירותים במסגרת תכנית הנאמנות; (ג) אספקת שירותים, הצעות ויישומים המותאמים לך אישית; (ד) פיתוח ושיפור הפלטפורמה ואת תכנית הנאמנות; (ה) אכיפת מדיניות פרטיות זו.
12 מידע שנאסף ו/או התקבל ממספר עסקים. אם אתה משתמש רשום של מספר עסקים, אנחנו נאגד את המידע שסיפקת, שנאסף או ששותף עימנו לגביך במהלך השימוש שלך בתכניות הנאמנות של העסקים למאגר מידע אחד.
13 מידע  מצטבר (אגרגטיבי) או אנונימי. האפליקציה אוספת מידע אנונימי ו/או מידע מצטבר (אגרגטיבי) שאינו מזהה אותך באופן אישי, בו נעשה שימוש ללא הגבלה.
14 אתה מסכים בזאת לשימוש בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים (automated decision making).
15 שירותי צדדים שלישיים. ייתכן שתספק מידע באמצעות אזורים, שירותים, עמודים או סעיפים מסוימים של האפליקציה המתופעלים על ידי צדדים שלישיים או עבורם, אשר אחראיים על איסוף המידע שמבוצע על ידם.
16 העברת נתונים מחוץ לטריטוריה. האפליקציה, כשירות מקוון, עשויה לאחסן ולעבד מידע באירופה, ארה”ב ומקומות שונים אחרים ברחבי העולם.
17 תנאיי העסק. העסק רשאי לבחור לקבוע תנאים נוספים לתכנית הנאמנות שלו.
18 זכויותיך לגבי המידע. תוכל לממש את הזכויות הבאות: לחזור מההסכמה אשר נתת לאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם למדיניות הפרטיות; להתנגד לעיבוד מידע אישי לגביך; למחוק את המידע האישי אשר נאסף לגביך במהלך השימוש בתכנית הנאמנות; לקבל העתק של המידע אשר נאסף לגביך.
19 שמירת המידע או מחיקתו. אנחנו נמחק את המידע האישי שלך ממאגר המידע התפעולי שלנו אם תבקש ובכל מקרה לאחר 18 חודשים לאחר שהעסק יפסיק את ההתקשרות איתנו.
20 אבטחת מידע. אמצעי בטיחות ננקטים על מנת להפחית את הסיכון לנזקים, אובדן מידע וגישה או שימוש בלתי מאושרים.
21 שינויים במדיניות זו. ייתכן שמדיניות פרטיות זו תשתנה מזמן לזמן. המדיניות העדכנית ביותר זמינה באמצעות הגדרות האפליקציה או תפריט המידע.
 1. מידע אישי שאתה מספק מרצונך

2.1.      על מנת להיות משתמש רשום של תכנית הנאמנות של העסק, של מועדון הלקוחות של העסק או של כל שירות אחר של Como עבור העסק (ביחד: “תכנית הנאמנות“; “משתמש רשום“), הנך נדרש למלא טופס הרשמה אשר כולל מידע אישי כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים (“טופס ההרשמה“). המידע אשר יש לספק בהתאם לטופס ההרשמה נקבע על ידי העסק, ויכול לכלול (בהתאם להחלטת העסק) שדות חובה אשר נדרשים למילוי על מנת להיות משתמש רשום (“שדות חובה“).
2.2.      הנך יכול לבחור שלא לספק מידע ל-Como או לעסק, לא למלא את שדות החובה, ולהמנע מלהיות משתמש רשום. במקרה זה תוכל עדיין לעשות שימוש בישומים רבים באפליקציה, אשר זמינים עבור משתמשים אשר אינם רשומים (בהתאם להחלטת העסק), כמו: שעות פתיחה, רשימת סניפים וכתובתם, תפריטים וקטלוגים.
2.3.      אם בחרת לבצע את הרישום באמצעות פרטיך המופיעים ברשת חברתית, אנו נקבל את פרטיך האישיים (כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני ותמונה) מהרשת החברתית וכן את שם המשתמש שלך (אנחנו לא נקבל או נאסוף את הססמא שלך לרשת החברתית). אנא עיין בתנאי השימוש או הפרטיות של הרשת החברתית על מנת לקבל מידע נוסף אודות המידע אותו היא חולקת איתנו. אנחנו נעשה שימוש במידע שקיבלנו מהרשת החברתית רק על מנת לאפשר לך להירשם ולהיות משתמש רשום.
2.4.      על מנת ליהנות מההטבות של תכנית הנאמנות, יהיה עליך להזדהות בסניפי העסק או כאשר תעשה שימוש בשירותים המקושרים לתכנית הנאמנות. אנחנו ו/או העסק נעשה שימוש במידע שמסרת על מנת לוודא את זהותך וליחס את הפעולות שביצעת בסניף או באפליקציה (כגון רכישת פריטים) אליך.
2.5.      העסק יוכל לבקש ממך לספק מידע נוסף על האמור לעיל. מידע זה הוא באחריות העסק.
2.6.      ייתכן שהמידע שלך יסופק במספר הזדמנויות או שלבים ו/או בפעמים נפרדות, כפי שייקבע על ידי העסק (או העסקים, אם הורדת מספר אפליקציות שאנו מתפעלים). לתשומת לבך, סירוב או הימנעות לספק מידע נוסף או לקבל טפסים או הצעות נוספים לא יגרע מזכותנו לשמור או לעבד את המידע הקודם שסופק או נמסר לפלטפורמה.
 1. מידע שנאסף מכל משתמשי הקצה

סעיף זה חל על איסוף ועיבוד מידע מכל משתמשי הקצה, לרבות משתמשים לא רשומים.

3.1.      אנו אוספים מידע על המכשיר הנייד שלך, כגון מספר הזיהוי של המכשיר (Android UDID ו- iOS UUID) והחשבון שלך בחנות האפליקציות (Advertising ID: IDFA for iOS devices and AAID for Android devices) כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) בה המכשיר משתמש כדי לקבל גישה לאינטרנט, נתוני מיקום (geo-location; אם נתת הרשאה לכך), סוג המכשיר וגרסת מערכת ההפעלה שלו. כמו כן, אנו אוספים מידע בנוגע לאתרי האינטרנט והתוכן שנכנסת אליהם, הקלקת עליהם או יצרת איתם קשר באמצעות האפליקציה וכן מידע בנוגע לאינטראקציות שאתה יוצר עם ממשקי האפליקציה כגון פרטי היומן שלך, עמודי האפליקציה, באנרים או עמודים עליהם הקלקת או אליהם נכנסת, מודעות ו/או מבצעים בהם צפית באמצעות האפליקציה וקבלת הודעות ו/או הודעות טקסט שנשלחו אליך באמצעות האפליקציה או הפלטפורמה.
3.2.      חלק מהיישומים באפליקציה נבחרו על ידי העסק. בהתאם לכך, איסוף המידע ועיבודו כפוף להחלטת העסק אילו יישומים לכלול באפליקציה.
 1. מידע נוסף אשר נאסף ממשתמשים רשומים

4.1.      בנוסף על האמור לעיל, אם אתה משתמש רשום, אנחנו נאסוף ונעבד את המידע הבא: (א) קבלת הודעות טקסט מהאפליקציה או הפלטפורמה (SMS, הודעות דואר אלקטרוני); (ב) מידע בנוגע לשימוש ו/או השתתפות בתוכניות הנאמנות ויישומים של האפליקציה אשר זימנים למשתמשים רשומים; (ג) מידע אודות רכישות שביצעת במסגרת תכנית הנאמנות (בסניפי העסק, online או בדרך אחרת). המידע כולל את זמן הרכישה, מקום, פריטים שנרכשו ומחיר הפריטים.
 1. איסוף מידע לגבי מיקומך

5.1.      אנחנו נאסוף ונעבד מידע לגבי מיקומך (אם אישרת לנו לאסוף) על מנת לספק לך הצעות אשר מבוססות על מיקומך.
5.2.      מידע לגבי המיקום שלך יהיה זמין לנו בדרכים הבאות: (א) דרך הטלפון שלך, אם אפשרת לנו לקבל נתוני מיקום; (ב) כאשר אתה מבצע רכישה בבית העסק, אנחנו מקבלים מידע אודות הסניף בו בוצעה הרכישה; (ג) אם אתה עושה check in באמצעות הרשת חברתית לסניף של  העסק; (ד) באמצעות Beacons אשר ממוקמים בבית העסק.
5.3.      על ידי נטרול נתוני המיקום שלך (באמצעות מערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון הנייד שלך), ייתכן שיישומים מסוימים אשר דורשים את פרטי נתוני המיקום שלך לא יפעלו. אנא שים לב שעל אף הנטרול כאמור עדיין נוכל להניח/לאסוף את מיקומך באמצעות מקורות זמינים אחרים כמפורט לעיל בסעיפים ב’ עד ד’.
5.4.      ה-Beacon הוא מכשיר המיועד לשייך אותך למיקום מסוים על ידי שימוש ב-Bluetooth (“Beacon“). כאשר מכשיר הטלפון הנייד שלך מזהה אות מ-Beacon מסוים, האפליקציה תשלח זיהוי לשרתים שלנו. על ידי קבלת הזיהוי כאמור, אנו נניח שאתה נמצא פיזית בקרבת המיקום של ה-Beacon המסוים הזה כפי שרשום בבסיס הנתונים שלנו.
 1. מידע אשר צדדים שלישיים חולקים איתנו

6.1.      העסק וכן החברה אשר מתפעלת ו/או מפתחת את הקופה עבור העסק יעבירו לנו מידע אודות רכישות אשר ביצעת בסניפי העסק או מרחוק (online). אם תזדהה בעת הרכישה, אנחנו נייחס את הרכישה ופרטיה אליך. המידע כולל: תאריך ושעה בהם בוצעה הרכישה, מיקום הרכישה (סניף העסק) הפריטים אשר נרכשו ומחירם.
6.2.      העסק יוכל לחלוק איתנו מידע אשר הוא אסף לגביך לפני שהצטרפת לתכנית הנאמנות אשר מתופעלת על ידי הפלטפורמה (“המידע הקודם“). אנחנו לא אחראיים לגבי המידע הקודם, לרבות איסופו וההרשאות שניתנו לגביו. הנך מסכים לכך שנקבל את המידע הקודם, נעבד אותו ונעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות, והוא יתווסף לכל מידע אשר אשר נאסוף לגביך בהתאם למדיניות פרטיות זו.
6.3.      ייתכן שספקי מסחר אלקטרוני יאספו מידע נוסף בנוגע לאינטראקציות שלך עם המערכות שלהם ויחלקו את המידע עמנו. למידע על נהלי הפרטיות שלהם, אנא התייחס למדיניות הפרטיות שלהם.
6.4.      כאשר תבצע הזמנות מקוונות באמצעות האפליקציה, ייתכן שנאסוף מידע שאתה או ספקי המסחר האלקטרוני בוחרים לשתף איתנו. מידע זה כולל את שמך, כתובת הדוא”ל שלך, הכתובת למשלוח שלך, הסכום שחויב ומידע לגבי הפריטים שהוזמנו. ייתכן שנעשה שימוש, נשתף ונעביר את המידע הזה כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו.
 1. איסוף או עיבוד מידע רגיש

7.1.      Como איננה מבקשת ממך או מכל משתמש קצה אחר לספק מידע רגיש (Sensitive Information; כגון: מידע אודות אמונתו של אדם, נטיותיו או מצבו הבריאותי) ואיננה אוספת מידע רגיש באופן מכוון.
7.2.      אם במהלך השימוש בפלטפורמה או בתכנית הנאמנות (לרבות שירותי צדדים שלישיים אשר מקושרים אליהן), תתקבש לספק מידע רגיש, או שיהיה לך חשש שמידע רגיש נאסף לגביך, הנך מתבקש לבפנות אלינו ללא דיחוי לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: ComoSupport@como.com. אנא שים לב לכך שהגדרת “מידע רגיש” יכולה להיות שונה בהתאם למדינה בה אתה נמצא.
 1. פרטיות ילדים

מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 13 לא נאסף ביודעין או במכוון. אם אתה מתחת לגיל 13, אינך רשאי להירשם לאף אחת מתוכניות הנאמנות או לעשות שימוש באף אחד משירותי הפלטפורמה, לרבות האפליקציה.

 1. תפעול תכנית הנאמנות על ידי שותף מתפעל

9.1.      העסק יכול לבחור לתפעל את תכנית הנאמנות באמצעות צד שלישי (“שותף מתפעל“). לשותף המתפעל תהיינה אותן זכויות לגבי המידע כמו לעסק, ובלבד שהוא יעשה שימוש במידע לצורך אותן מטרות של העסק בלבד.
9.2.      אם העסק בחר לעשות שימוש בשירותי שותף מתפעל, אנחנו נחלוק את המידע אשר נאסף לגביך עם השותף המתפעל, לצורך תפעול תכנית הנאמנות ו/או האפליקציה.
 1. שימוש במידע שנאסף ו/או התקבל

המידע שנאסף ו/או התקבל ישמש למטרות הבאות:
10.1.   שיתוף או העברה לאחרים, לפי העניין, כפי שמפורט בסעיף הבא (“שיתוף מידע שנאסף“);
10.2.   על מנת לספק לך את שימושי, תכונות ושירותי הפלטפורמה (לרבות האפליקציה), לשלוח לך מזמן לזמן הודעות (push notifications), הודעות טקסט ו/או מיילים מסחריים מהעסק או מעסקים שונים שבאפליקציות שלהם אתה משתמש ושאותן אנחנו מתפעלים.
10.3.   לעדכן מרחוק את האפליקציה על מכשיר הטלפון הנייד שלך כאשר משוחררת גרסה חדשה או בעדכוני גרסאות;
10.4.   לספק לך פעילות, תכונה ו/או שירות מסוימים ו/או מותאמים באמצעות האפליקציה, ובין היתר לשלוח לך מזמן לזמן הודעות push notifications, הודעות טקסט ו/או מיילים מסחריים בנוגע לשימוש שאתה עושה בפעילות, במבצע, בתכונה ו/או בשירות המסוימים כאמור; לספק לך הצעות ו/או מבצעים מהעסק המבוססים על מיקומך כפי שזוהה ונאסף על ידינו (“שירותים מבוססי מיקום“). שירותים מבוססי מיקום יחולו כל אימת שמיקומך יהיה זמין לנו באמצעות מערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון הנייד שלך או ממקורות זמינים אחרים אליהם אנו מחוברים באמצעות הפלטפורמה, כגון רכישות שתבצע בבית העסק (או העסקים אם תבחר להוריד מספר אפליקציות שאותן אנחנו מתפעלים), Beacons וכו’;
10.5.   לשפר ולהתאים את חווית השימוש באפליקציה ואת ההצעות המוגשות באמצעותה;
10.6.   לפתח שירותים חדשים או לשפר שירותים קיימים;
10.7.   לנהל את ההיבטים המנהליים והתפעוליים של הפלטפורמה, לרבות האפליקציה (כגון העסק ותשלומי המפרסמים);
10.8.   לאכוף מדיניות זו ואת התנאים לשם מניעת פעילויות בלתי חוקיות ושימוש בלתי הולם באפליקציה;
10.9.   לציית לכל החוקים החלים ולסייע לרשויות אכיפת החוק, כאשר אנו סבורים בתום לב ששיתוף הפעולה שלנו עימן הוא על פי דין;
10.10.   לנקוט בכל פעולה בכל מקרה של סכסוך שבו אתה מעורב בנוגע לאפליקציה.
 1. שיתוף ו/או העברת מידע שנאסף ו/או התקבל

אנחנו נשתף ו/או נעביר את המידע שנאסף ו/או התקבל לאחרים, על פי העניין, בכל אחד מהמקרים הבאים:

הגורם אליו יועבר המידע או ישותף עימו: איזה מידע יועבר או ישותף: במידע ייעשה השימוש הבא:
העסק / השותף המתפעל מטעם העסק כל המידע אשר אספנו או הגיע לידינו לגביך עקב השימוש בתכנית הנאמנות של העסק, לרבות: פרטיי הרישום לתכנית הנאמנות, מידע על טפסים שמילאת ובקשות שהגשת המיועדים לעסק, מידת השימוש שלך בפלטפורמה ו/או באפליקציה לרבות: השתתפותךבמועדון הלקוחות של העסק, בתוכניות ההטבות או בתוכניות נאמנות אחרות; רכישות שביצעת המנוהלות באמצעות הפלטפורמה, לרבות מכירות המבוצעות באמצעות האפליקציה (או אפליקציות אם הורדת מספר אפליקציות שאותן אנחנו מתפעלים) או מחוץ לאפליקציה (off-line), פריטים שהזמנת והטבות המגיעות לך, מיקום. ניהול תכנית הנאמנות של העסק, זיהוי שלך וייחוס רכישות ופעולות שביצעת אליך, פניה אליך באופן אישי, מתן הצעות, הטבות או פרסומות אשר מותאמות אליך אישית.
הקופה בה עושה שימוש העסק מידע אישי אשר מסרת בטופס הרישום, מידע רלבנטי לעסק לצורך תפעול תכנית הנאמנות. לאפשר לעסק (באמצעות הקופה) לזהות אותך אישית, לפנות אליך באופן אישי, לייחס פעולות שביצעת אליך, לאפשר לך לממש את ההטבות אשר מגיעות לך, לאפשר לעסק לנהל את תכנית הנאמנות.
צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים במסגרת תכנית הנאמנות מידע אישי אשר מסרת בטופס הרישום, מידע רלבנטי לעסק לצורך תפעול תכנית הנאמנות או שירותי הצד השלישי. לאפשר לצד השלישי לזהות אותך אישית, לפנות אליך באופן אישי, לייחס פעולות שביצעת אליך, לאפשר לצד השלישי לספק לך את השירות הרלבנטי, לאפשר לך לממש את ההטבות אשר מגיעות לך, לאפשר לעסק לנהל את תכנית הנאמנות.

בנוסף לאמור לעיל, אנחנו נשתף ו/או נעביר את המידע שנאסף ו/או התקבל לאחרים, גם במקרים הבאים:

11.1.   אם תפר את תנאי מדיניות זו, תעשה שימוש לרעה בזכויות השימוש באפליקציה או תפר איזה מהחוקים החלים  על האפליקציה או הפלטפורמה, או בכל מקרה של סכסוך או הליך משפטי מכל סוג שבו תהיה מעורב בנוגע לאפליקציה, ישותפו פרטיך עם הרשויות המוסמכות ועם כל צד שלישי שהוא, על פי הצורך;
11.2.   אנו רשאים לשתף את המידע שאנו אוספים או משיגים באמצעות האפליקציה עם הרשויות, הגופים או האנשים הרלוונטיים אם אנו סבורים באופן סביר כי אנו דרושים על פי החוק לשתף או למסור את פרטיך;
11.3.   ייתכן שמידע המאפשר זיהוי אישי ישותף או יועבר לחברות בקבוצת Como (ישויות הנשלטות על ידינו, תחת שליטה משותפת איתנו או השולטות בנו, במישרין או בעקיפין) ובלבד שהשימוש שלהן במידע כאמור יעלה בקנה אחד עם מדיניות זו.
11.4.   במקרה של פשיטת רגל, חיסול או מקרי פירוק או אי נזילות אחרים או במקרה של מיזוג, מכירה או העברת כל או חלק מנכסינו או מניותינו או ארגון מחדש או מבנה מחדש של העסק שלנו, ייתכן שהמידע שאנו אוספים או משיגים, כמפורט בסעיפים הקודמים, ישותף או יועבר לישות המתאימה, ובלבד שהיא תיקח על עצמה להיות מחויבת על ידי הוראות מדיניות זו, בשינויים הסבירים המחויבים שיילקחו בחשבון. עם העברת או שיתוף המידע כאמור, ישות זו תיטול על עצמה את מלוא האחריות הבלעדית לכל השימוש והעיבוד העתידיים שהיא תעשה במידע ואנו נהיה משוחררים מכל אחריות כלפיך בנוגע לשימוש ולעיבוד העתידיים של הישות במידע.
11.5.   בכל מקרה אחר מזה המתואר לעיל במדיניות זו, המידע המאפשר זיהוי אישי שלך ישותף עם אחרים רק במקרה שתיתן את הסכמתך.
 1. מידע שנאסף ו/או התקבל ממספר עסקים

אם אתה משתמש רשום של מספר עסקים, אנחנו נאגד את המידע שסיפקת, שנאסף או ששותף עימנו לגביך במהלך השימוש שלך בתכניות הנאמנות של העסקים, למאגר מידע אחד. אנחנו נעשה שימוש במידע המאוגד על מנת לייעץ ולסייע לעסקים בהתאמת תכנית הנאמנות, השירותים, ההצעות והפרסומות המוצעים לך, לרבות לצורך השימוש במידע על ידי העסק כאמור לעיל. יובהר שאנחנו לא נעביר לעסק אחד מידע אישי שסיפקת בטופס ההרשמה של עסק אחר, או את הפריטים אותם רכשת בעסק האחר.

 1. מידע  מצטבר (אגרגטיבי) או אנונימי

האפליקציה אוספת מידע אנונימי ו/או מידע מצטבר (אגרגטיבי) שאינו מזהה אותך באופן אישי. ייתכן שבמידע האנונימי והמצטבר כאמור ייעשה שימוש בכל דרך, לרבות על ידי העלאה, הפצה, העברה או מסירתו או הפיכתו זמין בדרך אחרת לעסק, לשותף המתפעל וכן לכל צד שלישי אחר.

 1. שימוש בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים

אתה מסכים בזאת לשימוש בתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים (automated decision making), אשר מבוססים על המידע אשר תספק ו/או אשר נאסף לגביך, ועל השימוש שלך בתכנית הנאמנות ו/או בפלטפורמה, כמו: מספר העסקאות שבצעת, תדירותן והיקפן. אתה תזוהה על ידי הפלטפורמה בהתאם למידע, ותקבל הצעות אשר מותאמות לך בהתאם למידע, כפי שייקבע על ידי העסק.

 1. שירותי צדדים שלישיים

15.1.   ייתכן שתספק מידע באמצעות אזורים, שירותים, עמודים או סעיפים מסוימים של האפליקציה המתופעלים על ידי צדדים שלישיים או עבורם. צדדים שלישיים אלה כוללים את העסק שממנו תבצע הזמנות מסוימות, את נקודת המכירה של העסק, פלטפורמות של מסחר אלקטרוני כגון אמזון ו-Shopify, ניהול הזמנות כגון PingUp, ספקי שירותי תשלום כגון PayPal ו-Stripe וחברות סליקת תשלומים (כפי שמוגדר בתנאים; כגון ZooZ Mobile Ltd.) (כולם להלן: “צדדים שלישיים“).
15.2.   הצדדים השלישיים, ולא Como, הם שאחראים לנוהלי הפרטיות הקשורים לרכיבים כאמור. אנו מבקשים ממך לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל ספק מסחר אלקטרוני. לתשומת לבך, הצדדים השלישיים ישתפו איתנו מידע שאספו ממך או שסיפקת להם מרצונך.
 1. העברת נתונים מחוץ לטריטוריה

האפליקציה, כשירות מקוון, עשויה לאחסן ולעבד מידע באירופה, ארה”ב ומקומות שונים אחרים ברחבי העולם. אם אתה תושב בתחום שיפוט שבו העברת פרטיך האישיים לתחום שיפוט אחר דורשת את הסכמתך, כי אז אתה נותן בזאת את הסכמת המפורשת והברורה להעברה כאמור.

 1. תנאיי העסק

העסק רשאי לבחור לקבוע תנאים נוספים לתכנית הנאמנות שלו (“תנאי העסק“) שיכללו, בין היתר, הוראות בנוגע למידע שנאסף על ידי העסק ו/או משותף עימו על ידי Como. בכל מקרה של פער בין מדיניות זו לבין תנאיי העסק, תגבר מדיניות זו.

 1. זכויותיך לגבי המידע

18.1.   אתה זכאי לממש את הזכויות להלן (בנוסף לכל זכות אשר מגיעה לך לפי דין):
(א)     לחזור מההסכמה אשר נתת לאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם למדיניות הפרטיות.
(ב)      להתנגד לעיבוד מידע אישי לגביך.
(ג)       למחוק את המידע האישי אשר נאסף לגביך במהלך השימוש בתכנית הנאמנות.
(ד)      לקבל העתק של המידע אשר נאסף לגביך. לאחר קבלת העתק, תוכל לפנות אלינו על מנת לשנות או למחוק את המידע.
18.2.   מימוש הזכויות להלן יהיה באמצעות בחירה באפשרות המתאימה אשר זמינה מתוך האפליקציה (במסך הפרופיל) או באמצעות פניה אלינו לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: ComoSupport@como.com. פניה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני תכלול את הזכות שאתה רוצה לממש, את פרטיך האישיים אשר מסרת בטופס ההרשמה (שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני), ואת שם העסק.ייתכן שנצטרך ליצור איתך קשר על מנת לבצע את בקשתך. בפנייתך אלינו אתה מאשר לנו ליצור איתך קשר למטרה זו.
18.3.   אם בחרת באחת מהאפשרויות א’-ג’ לעיל, יחולו התנאים הבאים (“אנונימיזציית מידע“):
לא יאוחר מ-14 יום מבקשתך אנחנו (א) נמחק את פרטיך האישיים ממאגר המידע התפעולי שלנו (מאגר המידע אשר זמין לעסק במהלך השימוש בפלטפורמה ואשר בו נעשה שימוש על ידי Como לצורך ניתוח המידע עבור העסק); (ב) אנחנו ננתק אותך מתכנית הנאמנות כך שלא תהיה יותר מתשמש רשום; (ג) תוכל לממש את ההטבות המגיעות לך בקשר לתכנית הנאמנות (אם קיימות) בסניפי העסק בלבד. לא תוכל לצבור הטבות נוסות החל מרגע מימוש אחת מהזכויות האלו. אנו מייעצים לך לבצע צילום מסך של הזכויות המגיעות לך לפני שאתה מגיש את בקשתך, על מנת שתוכל להציג אותן בסניפי העסק. בחירת אחת האפשרויות כאמור לא תגרע מחוקיות איסוף המידע ועיבודו בהתאם להסכמתך הקודמת. ייתכן שנמשיך לאסוף או לעבד מידע אשר לגביו לא נדרשת הסכמה שלך, בהתאם לדין.
18.4.   אם בחרת באפשרות ד’ לעיל, יחולו התנאים הבאים:
אנחנו נשלח אליך העתק של המידע אשרנאסף לגביך במהלך השימוש בתכנית הנאמנות של העסק. ההעתק ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אשר סיפקת בטופס ההרשמה או לכתובת דואר אלקטרוני אחרת אשר תוכל לצרף בעת הגשת הבקשה (השימוש בה יהיה לצורך העברת העתק המידע בלבד). אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני בה בחרת לצורך שליחת העתק המידע ו/או אימות הזהות שלך לפני המשלוח, אם נדרש.
אתה תוכל לבקש שנתקן או נמחק מידע אודותיך. אנו ניידע אותך אם ניתן לתקן או למחוק את המידע כאמור. אם לא נוכל להיענות לבקשתך, תוכל לבקש למחוק את כל המידע האישי שנאסף לגביך, כאמור באפשרות ג’ לעיל.
18.5.   אם אתה רשום לתכנית הנאמנות של העסק מספר פעמים (לדוגמא: באמצעות מספרי טלפון שונים), תצטרך לממש את זכויותיך לגבי כל הרשמה בנפרד. כמו כן, אם אתה רשום למספר תכניות נאמנות של מספר עסקים, תצטרך לממש את זכויותיך לגבי כל אחד מהעסקים בנפרד. תוכל לפנות אלינו לכתובת: ComoSupport@como.com אם אתה רוצה לממש את הזכויות לעיל לגבי כל העסקים בהם אתה משתשמש רשום או לגבי Como באופן כללי.
18.6.   אתה רשאי להגיש לנו או לעסק בקשה לקבלת גישה, מחיקה או הסרה של מידע אישי אשר נאסף באמצעות שימושך באפליקציה ו/או מועדון הלקוחות של העסק. תוכל לעשות זאת על ידי יצירת קשר עם העסק באופן ישיר באמצעות האפליקציה, אתר האינטרנט שלו או לבקש מהעסק לעשות כן בבית העסק עצמו. תוכל גם ליצור עימנו קשר לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:privacy@como.com. ייתכן שתתבקש לספק מידע נוסף על מנת לאמת את זהותך. שים לב שהאפליקציה או תכונות או שירותים מסוימים של האפליקציה לא יהיו זמינים או פעילים אם המידע כאמור יימחק או יוסר.
 1. שמירת המידע או מחיקתו
19.1.   אנחנו נבצע את האמור בסעיף 18.3 לעיל (אנונימיזציית מידע) בכל הנוגע למידע האישי שלך אשר שמור במאגר המידע התפעולי שלנו לא יאוחר מ-18 חודשים לאחר שהעסק, אשר לתכנית הנאמנות שלו אתה רשום, מפסיק את ההתקשרות שלו איתנו.
19.2.   שים לב לכך שלאחר שבוצע תהליך אנונימיזציית המידע, אתה לא תהיה יותר משתמש רשום של העסק במערכות שלנו, אך עדיין מידע מסוים יישאר בארכיון, אשר איננו נגיש לצורך עיבוד מידע לגביך, וכן מספר יישומים באפליקציה אשר מיועדים למשתמשים רשומים, לא יהיו זמינים עבורך.
19.3.   אנא שים לב לכך שהסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך לא גורמת למחיקת המידע אשר נאסף או מעובד לגביך או לאנונימיזציה של המידע. בנוסף, אם אתה משתמש רשום של מספר עסקים, אנונימיזציית מידע בעסק אחד לא גורמת לאנונימיזציית מידע בעסק אחר.
 1. אבטחת מידע

אמצעי בטיחות ננקטים על מנת להפחית את הסיכון לנזקים, אובדן מידע וגישה או שימוש בלתי מאושרים. עם זאת, אמצעים אלה אינם יכולים לספק אבטחת מידע מוחלטת. לכן, אף שאנו עושים מאמצים לאבטח את פרטיך האישיים, אין כל ערובה ואינך יכול לצפות באופן סביר כי האפליקציה ובסיסי המידע הקשורים אליה יהיו חסינים מפני עבירות, תקלות, יירוט או גישה בלתי מאושרים או סוגים אחרים של שימוש בלתי הולם.

 1. שינויים במדיניות זו

ייתכן שמדיניות זו תשתנה מזמן לזמן. שינויים משמעותיים ייכנסו לתוקף 30 יום לאחר שהודעה ראשונית הועלתה באמצעות האפליקציה. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר שהועלו לראשונה באפליקציה. עם זאת, אם המדיניות תתוקן על מנת לציית לדרישות חוקיות, התיקונים ייכנסו לתוקף מיד עם העלתם הראשונה או על פי הדרישה. המדיניות העדכנית ביותר זמינה באמצעות הגדרות האפליקציה או תפריט המידע.

אתה מסכים להיות מחויב על ידי כל אחד מהשינויים שייעשו במדיניות זו. המשך שימושך באפליקציה לאחר שהשינוי ייכנס לתוקף יורה על כך שאתה מקבל את המדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם המדיניות המתוקנת, עליך להסיר את האפליקציה ולהימנע מכל שימוש נוסף בה.

 1. צור קשר

תוכל לשלוח בקשות, תגובות, שאלות ותלונות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: privacy@como.com.

עדכון אחרון: 05.07.2020